Asistenţă şi servicii consulare

Acte notariale

 • Doriţi sa împuterniciţi o persoana să vă reprezinte interesele în România? 

Daca sunteţi cetăţean roman aflat legal în Franţa si doriţi sa împuterniciţi o persoană din România să acţioneze în numele dv. pentru cumpărarea unor bunuri, pentru efectuarea unor servicii ori pentru îndeplinirea unor proceduri administrative şi judecătoreşti, vă puteţi adresa Consulatului General al Romaniei la Strasbourg. Totodată, şi cetăţenii străini se pot adresa Consulatului General al României la Strasbourg pentru autentificare de procuri dacă acestea produc efecte juridice pe teritoriul României.

Pentru a autentifica astfel de împuterniciri trebuie să prezentaţi următoarele:

 • act de identitate valabil la data îndeplinirii actului notarial (paşaportul romanesc, buletin/carte de identitate emise de autorităţile române sau paşaport francez, daca este cazul); în cazul cetăţenilor aparţinând unor state membre ai UE, aceştia trebuie să prezinte paşaportul sau cartea de identitate, iar cetăţenii aparţinând unor ţări terţe vor prezenta paşaportul în original, valabil;
 • datele din buletinul/cartea de identitate sau paşaportul persoanei pe care o împuterniciţi (serie, număr, adresa, CNP, data eliberării şi autoritatea emitentă).

Procurile sau declaraţiile  vor fi semnate de solicitant la sediul Consulatului General al Romaniei la Strasbourg,  în prezenţa consulului.

Legea nu permite autentificarea procurilor sau declaraţiilor trimise prin poştă, fax sau e-mail.

Procurile generale, speciale, judiciare, de administrare se completează la Consulatul General al Romaniei la Strasbourg pe formulare tipizate.

Procurile şi declaraţiile sunt autentificate în ziua prezentării la sediul Consulatului General al Romaniei la Strasbourg.

Taxa consulară pentru autentificarea unei procuri sau declaraţii este de  60 de euro pentru primul exemplar. Pentru fiecare exemplar suplimentar se adaugă o taxa de câte 10 euro.

Modele de procuri pot fi găsite pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe

 •  Doriţi sa faceţi o procură pentru reînnoirea permisului de conducere?

Se poate întocmi în condiţiile în care solicitantul nu se poate prezenta în România şi este în posesia unui permis care va expira sau când permisul este pierdut sau furat dar încă în perioada de valabilitate.

Actele necesare pentru obţinerea procurii speciale pentru reînnoirea permisului de conducere:

 • cererea pentru servicii consulare;
 • formularul de procura specială pentru eliberarea unui nou permis de conducere;
 • fişa deţinătorului permisului de conducere;
 • declaraţie autentificată din care rezultă că solicitantul nu mai deţine un alt permis de conducere.

Totodată, solicitantul trebuie să mai prezinte patru fotografii personale cu următoarele caracteristici:

 • să fie color şi să aibă mărimea 3,5 x 4,5 cm;
 • fotografia să respecte fizionomia actuală a titularului;
 • poza să fie încadrată simetric pe orizontală, pe un fundal alb, clar, neutru şi de o singură culoare;
 • între creştet şi marginea de sus să fie un spaţiu liber de 2-4 mm;
 • persoana să aibă faţa îndreptată către aparatul foto, astfel încât să se vadă ambele urechi (când nu sunt acoperite de păr);
 • titularul nu trebuie să aibă capul acoperit (excepţie: fotografi a poate fi realizată cu capul acoperit pe motive religioase, cu condiţia ca faţa titularului, de la baza bărbiei până la frunte, să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină;
 • în cazul celor care poartă ochelari, se va avea în vedere ca ramele acestora să nu acopere ochii, să nu existe reflexia luminii pe lentile în dreptul ochilor şi să nu se folosească ochelari cu lentile închise la culoare care să acopere ochii;
 • fotografiile trebuie să aibă în partea de jos o margine albă de 7 mm.

Taxa consulară :

- 60 euro autentificare procura

- 50 euro legalizare semnătura declaraţie

Permisele de conducere expirate se pot reînnoi direct, de către solicitant, în România, la poliţia rutieră din raza de domiciliu unde se prezintă şi certificat medical care atestă starea de sănătate. Detalii găsiţi pe site-ul www.politiarutiera.ro

Pot solicita permis de conducere numai cetăţenii care au domiciliul in România si care se afla temporar pe teritoriul Franţei
 

 •  Doriţi sa faceţi o procură pentru reînnoirea cărţii de identitate? 

Se poate întocmi când solicitantul are cartea de identitate expirată, când nu mai este în posesia ei sau când şi-a schimbat numele/prenumele.

Actele necesare pentru obţinerea procurii speciale pentru Cartea de Identitate:

 • cererea pentru servicii consulare;
 • cerere pentru eliberarea cărţii de identitate;
 • formularul de procură specială pentru eliberare cărţii de identitate completat;
 • paşaportul românesc valabil, în cazul cărţii de identitate expirate;
 • sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă, în original, în cazul schimbării numelui după divorţ, intervenit după eliberarea ultimei cărţi de identitate;
 • certificatul românesc de căsătorie în original, în cazul schimbării numelui, după căsătorie;
 • decizia emisă de autorităţile române, în original, în cazul schimbării numelui/prenumelui pe cale administrativă;
 • patru fotografii color care trebuie să îndeplinească aceleaşi criterii ca la procura pentru permisul de conducere.

Procura poate fi autentificată în baza cărţii de identitate în curs de valabilitate, însoţită de documentele menţionate anterior.
Taxa consulara: 60 euro – autentificare procură.

Menţiune: când cetăţeanul român nu mai este în posesia niciunui document de identitate valabil (carte de identitate sau paşaport) pentru a veni în sprijinul acestuia, i se poate elibera un titlu de călătorie în baza căruia se va autentifica ulterior procura.

Taxa consulară: 60 euro – autentificare procură;

                           65 euro – titlu de călătorie

Pot solicita carte de identitate, numai cetăţenii care au domiciliul in România si care se afla temporar pe teritoriul Franţei
 

 •  Doriţi sa împuterniciţi o persoana sa va încaseze pensia in România?

Cetăţenii romani care se află în Franţa in mod temporar sau permanent si care beneficiază, conform legii, de drepturi de pensie pentru vechime in munca sau pentru caz de boala, invaliditate, sau pensie de urmaş, pot mandata o persoană domiciliată în România să încaseze, în numele lor, sumele de bani cuvenite.

Pentru aceasta, persoanele interesate vor completa o procura speciala si o vor transmite in România persoanei împuternicite, care o va prezenta Casei de Pensii teritoriale din subordinea Ministerului Muncii si Solidarităţii Sociale.

Procurile pentru ridicarea pensiei au o valabilitate de 18 luni de la data autentificării.

Procurile pentru încasarea pensiei sunt scutite de taxe consulare.

 

 •  Doriţi sa semnaţi declaraţii prin care va exprimaţi acordul ca fiul/fiica dv. minori sa călătorească in străinătate ?

Pentru autentificarea acestui tip de declaraţie trebuie sa prezentaţi următoarele:

 • pentru cetăţenii români, un act de identitate valabil la data îndeplinirii actului notarial (paşaportul românesc, buletin/carte de identitate), în original, emis de autorităţile române;
 • pentru cetăţenii aparţinând unor state membre ai UE, paşaportul sau cartea de identitate, iar cetăţenii aparţinând unor ţări terţe vor prezenta paşaportul în original, valabil paşaport străin.

 Pentru completarea declaraţiei, solicitantul trebuie să cunoască următoarele date:

 • numele, prenumele, data si locul naşterii minorului, codul numeric personal ale copilului;
 • numele, prenumele, data si locul naşterii, codul numeric personal ale persoanei cu care călătoreşte copilul.

Când ambii părinţi se află în Franţa, iar minorul călătoreşte cu o altă persoană, este necesară prezenţa ambilor părinţi la Secţia consulară în vederea semnării declaraţiei.

Când minorul călătoreşte cu o altă persoană decât părinţii sau unul dintre aceştia, persoana însoţitoare va trebui să prezinte poliţiei de frontieră din punctul de trecere a frontierei prin care s-a efectuat ieşirea din România, certificatul de cazier judiciar.

Declaraţiile  vor fi semnate de solicitant/solicitanţi la sediul Consulatului General al Romaniei la Strasbourg, in prezenta consulului si vor fi autentificate in aceeaşi zi.

Legea prevede ca aceste declaraţii se completează obligatoriu in doua exemplare identice.

Taxa consulara pentru autentificarea celor doua exemplare ale declaraţiei  este de 70 euro.

Formulare necesare pentru autentificarea declaraţiei privind ieşirea din România a minorului:

 

 •  Doriţi să legalizaţi copii de pe înscrisuri în limba română? 

Puteţi solicita legalizarea de către Consulatul General al Romaniei la Strasbourg a copiilor de pe diverse înscrisuri oficiale.

 Înscrisurile oficiale de pe care se poate elibera o copie legalizata trebuie sa fie eliberate de autorităţi romane si acestea sunt, de regula, certificatele de stare civila (certificatul de naştere, căsătorie sau deces), actele de studii (diplome, foi matricole, certificate), adeverinţe sau alte documente.

Pentru obţinerea unei copii legalizate de pe un înscris, solicitantul va prezenta înscrisul oficial in original, precum si un act de identitate. Daca prezintă ştersături sau corecturi, adăugiri, cuvinte tăiate sau alte particularităţi, acestea trebuie sa fie confirmate prin semnătura si sigiliul autorităţii care le-a întocmit.

Taxa consulara este de 30 euro pentru fiecare document.
Solicitarea dumneavoastră trebuie sa fie însoţită de o cerere pentru servicii consulare.

 

 •  Aveţi nevoie de traduceri legalizate? 

Consulatul General al Romaniei la Strasbourg efectuează traduceri numai din limba romana in limba franceza, a următoarelor documente romaneşti:

 • acte de stare civila (certificate de căsătorie, certificate de naştere, certificate de deces);
 • permis de conducere;
 • certificat de cazier judiciar.

Documentele care urmează a fi traduse se prezintă in original. Daca prezintă ştersături sau corecturi, adăugiri, cuvinte tăiate sau  alte particularităţi, acestea trebuie sa fie confirmate prin semnătura si sigiliul autorităţii care le-a întocmit.

Solicitantul va completa la ghişeu cererea pentru servicii consulare si o va depune consulului împreuna cu documentul de tradus si un document de identitate valabil (paşaport sau carte de identitate)

Taxa consulara: 70 euro.

Pentru fiecare pagina in plus se percep 30 euro.

Informaţii suplimentare găsiţi pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, secţiunea Acte notariale.

În prim plan

Ceremonie de comemorare a militarilor români cazuţi în Primul Război Mondial în Alsacia şi Lorena (Franţa)

14.11.2018

După cum este cunoscut, la 11 noiembrie 1918 s-a semnat în Poiana Rethondes, în pădurea Compiègne din nordul Parisului, armistițiul care a pus capăt luptelor din timpul Primului Război Mondial. În Alsacia și Lorena…

Comemorarea militarilor români, prizonieri în timpul Primului Război Mondial în lagărul de la Steinbrunn-Le-Haut, Franţa – dezvelirea unei plăci memoriale.

22.10.2018

Duminică, 21 octombrie 2018, la inţiativa Primăriei Steinbrunn-Le-Haut, a avut loc ceremonia de comemorare a militarilor italieni şi români, prizonieri în lagărul de la Steinbrunn-Le-Haut, în Primul Război Mondial. Ceremoni…

Vizita în Alsacia a Familiei Regale a României pentru celebrarea făuririi statului român modern, unitar.

02.10.2018

Cu ocazia celebrării Centenarului făuririi statului român modern, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, împreuna cu Principele Radu au efectuat vizite la Soultzmatt, localitate în care se află înhumați 678…
 • http://www.dprp.gov.ro/cum-te-inscrii-in-registrul-electoral-daca-esti-cetatean-roman-cu-domiciliul-sau-resedinta-in-strainatate/
 • Consulatul nu va lucra cu publicul în perioada 26 aprilie - 1 mai 2019