Asistenţă şi servicii consulare

Obţinerea documentelor din România

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României îi pot sprijini pe cetăţenii români aflaţi în străinătate la obţinerea unor duplicate ale certificatelor de stare civilă (naştere, căsătorie sau deces).

Cadrul juridic în materie este dat de:

 • Convenţia de la Viena, din 1963 privind relaţiile consulare;
 • Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă;
 • Codul de procedura civilă şi Codul de procedură penală.

La cererea cetăţenilor români din Franţa, Consulatul General al Romaniei la Strasbourg primeşte şi transmite în ţară, cu perceperea anticipată a taxelor consulare, solicitările privind obţinerea de acte din România.

Pe baza cererilor celor interesaţi şi cu obligaţia completării formularelor tip, pot fi solicitate din ţară acte de stare civilă (naştere, căsătorie, deces) şi certificate de cazier judiciar.

De asemenea, cetăţenii români pot solicita, prin intermediul Consulatului General, verificări la Casele de Asigurări de Sănătate din România referitoare la calitatea de asigurat. In urma răspunsurile primite, se eliberează atestaţii.

NOTĂ:  În cazul actelor de vechime în muncă, de studii şi privind stagiul militar solicitanţii vor fi îndrumaţi să se adreseze personal sau prin mandatar autorităţilor competente, având în vedere că acest tip de acte nu se poate obţine prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare.

1. Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice

Poate fi solicitat fie prin intermediul Consulatului General, fie prin împuternicit, În baza unei procuri speciale autentificate.

În baza art. 21 alin.3 din legea nr. 290/2004 cererile pentru obţinerea cazierului judiciar se depun numai personal.

Documente necesare:

 • cerere servicii consulare
 • cerere tip
 • document de identitate valabil (paşaport sau CI valabile in original pentru cetăţenii UE si paşaport valabil, in original, pentru cetăţenii non-UE).

Taxa consulara este de 35 euro.

Cazierul judiciar este valabil 6 luni de la data primirii de către solicitant.

2. Acte de stare civila (certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de deces)

Certificatele de naştere şi de căsătorie se eliberează numai titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar certificatele de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite in baza documentelor de identitate in original, valabile.

Certificatele de stare civilă se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială.

Documente necesare:

 • cerere servicii consulare;
 • cerere tip;
 • document de identitate valabil (paşaport sau CI valabile in original pentru cetăţenii UE si paşaport valabil, in original, pentru cetăţenii non-UE).

Taxa consulara este de 50 euro si se încasează la depunerea cererii.

Formulare:

În prim plan

Ceremonie de comemorare a militarilor români cazuţi în Primul Război Mondial în Alsacia şi Lorena (Franţa)

14.11.2018

După cum este cunoscut, la 11 noiembrie 1918 s-a semnat în Poiana Rethondes, în pădurea Compiègne din nordul Parisului, armistițiul care a pus capăt luptelor din timpul Primului Război Mondial. În Alsacia și Lorena…

Comemorarea militarilor români, prizonieri în timpul Primului Război Mondial în lagărul de la Steinbrunn-Le-Haut, Franţa – dezvelirea unei plăci memoriale.

22.10.2018

Duminică, 21 octombrie 2018, la inţiativa Primăriei Steinbrunn-Le-Haut, a avut loc ceremonia de comemorare a militarilor italieni şi români, prizonieri în lagărul de la Steinbrunn-Le-Haut, în Primul Război Mondial. Ceremoni…

Vizita în Alsacia a Familiei Regale a României pentru celebrarea făuririi statului român modern, unitar.

02.10.2018

Cu ocazia celebrării Centenarului făuririi statului român modern, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, împreuna cu Principele Radu au efectuat vizite la Soultzmatt, localitate în care se află înhumați 678…
 • http://www.dprp.gov.ro/cum-te-inscrii-in-registrul-electoral-daca-esti-cetatean-roman-cu-domiciliul-sau-resedinta-in-strainatate/
 • Consulatul nu va lucra cu publicul în perioada 26 aprilie - 1 mai 2019