Franţa

Informaţii privind dreptul de şedere şi muncă în Franţa

 

Accesul la o activitate profesională salariată din Franţa a cetăţenilor români pe durata perioadei tranzitorii

Procedura de eliberare a autorizaţiilor de muncă pentru cetăţenii români

Pentru ocuparea unui post într-una dintre cele 150 de meserii deschise şi cetăţenilor români, se menţine necesitatea obţinerii unei autorizaţii de muncă, dar situaţia ocupaţională nu mai este opozabilă, criteriu care stătea la baza majorităţii refuzurilor autorizaţiei de muncă. Angajatorii trebuie însă să plătească taxele şi redevenţele datorate la ANAEM-Agenţia Naţională pentru Primirea Străinilor şi Migraţii (contribuţie şi rambursare forfetară).

Verificarea cererilor de eliberare a autorizaţiei de muncă revine serviciilor de forţă de muncă străină din direcţiile locale de muncă, ocupare şi formare profesională (DDTEFP).

În cazul unei decizii favorabile eliberării unei autorizaţii de muncă, dacă contractul de muncă este încheiat pentru mai mult de 3 luni, ANAEM, informată de DDTEFP, convoacă lucrătorul pentru o vizită medicală, după care este eliberată sau nu autorizaţia. Lucrătorul merge la prefectură pentru a obţine un titlu de şedere.

Dacă contractul este încheiat pentru mai puţin de 3 luni, se eliberează o autorizaţie provizorie de muncă din momentul în care contractul este vizat favorabil de către DDTEFP. Apoi contractul este transmis angajatorului (pentru sezonieri, contractul de muncă vizat ţine loc de autorizaţie provizorie de muncă).

Oricare va fi meseria pentru care se optează, celelalte condiţii prevăzute de legislaţie rămân aplicabile şi vor fi verificate de direcţiile provinciale (locale) de muncă, ocupare şi formare profesională, mai ales cele privind egalitatea de tratament (în special salarizarea) şi cele de legislaţie socială(plata îndatoririlor sociale) de către firma interesată de recrutarea unui cetăţean român.

Atunci când o cerere pentru autorizaţia de muncă se referă la un loc de muncă ce nu e vizat de circulara nr. DPM/DMI2/2006 din 29 aprilie 2006 referitoare la autorizaţiile de muncă eliberate resortisanţilor din noile state membre ale UE pe durata perioadei tranzitorii, analizarea cererii se realizează după condiţiile obişnuite de drept comun, opunând situaţia ocupaţională atunci când situaţia locală a pieţei muncii este degradată cu privire pe de o parte la informaţiile statistice deţinute de direcţia locală de muncă, ocupare şi formare profesională şi ANPE şi pe de altă parte de dificultăţile eventuale întâlnite de către angajator când furnizează acest loc de muncă.

Orice străin care se află legal pe teritoriul francez poate cere o autorizaţie de muncă în cadrul unui schimb al statutului, care va fi examinat conform aceloraşi criterio ca cele aplicabile procedurii de introducere.

Criteriile de eliberare a autorizaţiei de muncă

Articolul R.5221-20 din Codul muncii francez enumeră 4 criterii principale în baza cărora cererea de autorizaţie de muncă trebuie să fie examinată şi care pot justifica un refuz:, şi anume:
- situaţia ocupaţională din sectorul în care se desfăşoară activitatea,
- condiţiile de aplicare a legislaţiei sociale de către angajator,
- condiţiile de lucru şi salariul oferit lucrătorului străin
- dispoziţiile luate de angajator în ceea ce priveşte cazarea lucrătorului

Situaţia ocupaţională este opozabilă tuturor resortisanţilor din ţările terţe care îşi doresc să exercite o activitate salarială în Franţa, fără excepţii. Astfel:
- „tinerii profesionali” (stagiarii) venind, în baza Acordurilor bilaterale pentru 18 luni cel mult (Franţa a încheiat astfel de acorduri cu Argentina, Bulgaria, Canada, Statele Unite, Ungaria, Maroc, Noua Zeelandă, Polonia, România, Senegal, Slovacia şi Tunisia)
- Cadrele conducătoare şi specialiştii la nivel înalt care îndeplinesc o mobilitate intra-grup şi în general salariaţii al căror salariu depăşeşte de 1.300 de ori minimul garantat (sau 4.121 euro de la 1 iulie 2006)
- Studenţii care lucrează pe durata studiilor lor
- Şi în mod general străinii al căror loc de muncă necesită competenţe specifice

Costul autorizaţiei de muncă

Străinul admis pe piaţa muncii în Franţa trebuie să achite 55 euro pentru reînnoirea autorizaţiei de muncă („taxă de reînnoire”), când aceasta ia forma unei cărţi de şedere, a unei cărţi de sejur temporar/certificat de rezidenţă cu menţiunea „viaţă privată şi familială” sau „salariat”.

În cazul unui contract de durată determinată, angajatorul trebuie să achite 168 euro în concept de redevenţă forfetară. În cazul unui contract pe durată nedeterminată, trebuie să achite o redevenţă şi o contribuţie forfetară de 893 euro (744 euro contribuţie forfetară +168 euro) dacă salariul lunar brut este mai mic sau egal cu 1.525 euro şi 1.612 euro (1.444 euro contribuţia forfetară +168 euro) dacă salariul lunar brut este mai mare de 1.525 euro.

Informarea întreprinderilor cu privire la recrutarea lucrătorilor români

Angajatorul care doreşte să recruteze un cetăţean din România pentru a se asigura că a făcut publică oferta de muncă poate depune la Agenţia locală pentru ocupare o solicitare cerând înscrierea acesteia pe portalul european al mobilităţii lucrătorilor.
Agenţia va dirija angajatorul către un consilier EURES, corespondent al sistemului european de mobilitate a lucrătorilor. Agenţia este singurul serviciu public de ocupare care poate face această înscriere. La momentul depunerii ofertei, angajatorul va preciza dacă conferă preselecţia candidaţilor ANPE (Agenţia Naţională pentru Ocupare), aceasta urmând să-i comunice angajatorului candidaturile primite pentru selecţie. Această ofertă de muncă va figura astfel pe site-ul ANPE (Agenţia Naţională pentru Ocupare) (www.anpe.fr) şi pe site-ul european (europa.eu/eures).

Angajatorul poate consulta pe acest ultim site CV-urile candidaţilor care corespund profilului ofertei sale înscriindu-se la „Mon EURES”.

Informarea candidaţilor cu privire la ofertele de muncă disponibile

După ce a accesat portalul european al mobilităţii lucrătorilor (europa.eu/eures), candidatul va putea utiliza legătura cu site-ul serviciului naţional de ocupare „France” şi va putea cunoaşte ofertele disponibile utilizând codul ROME (echivalentul COR în română) al unei meserii ce figurează pe lista meseriilor deschise pentru cetăţenii români.


Sursa: Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (august 2007)  

În prim plan

Ceremonie de comemorare a militarilor români cazuţi în Primul Război Mondial în Alsacia şi Lorena (Franţa)

14.11.2018

După cum este cunoscut, la 11 noiembrie 1918 s-a semnat în Poiana Rethondes, în pădurea Compiègne din nordul Parisului, armistițiul care a pus capăt luptelor din timpul Primului Război Mondial. În Alsacia și Lorena…

Comemorarea militarilor români, prizonieri în timpul Primului Război Mondial în lagărul de la Steinbrunn-Le-Haut, Franţa – dezvelirea unei plăci memoriale.

22.10.2018

Duminică, 21 octombrie 2018, la inţiativa Primăriei Steinbrunn-Le-Haut, a avut loc ceremonia de comemorare a militarilor italieni şi români, prizonieri în lagărul de la Steinbrunn-Le-Haut, în Primul Război Mondial. Ceremoni…

Vizita în Alsacia a Familiei Regale a României pentru celebrarea făuririi statului român modern, unitar.

02.10.2018

Cu ocazia celebrării Centenarului făuririi statului român modern, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, împreuna cu Principele Radu au efectuat vizite la Soultzmatt, localitate în care se află înhumați 678…
  • http://www.dprp.gov.ro/cum-te-inscrii-in-registrul-electoral-daca-esti-cetatean-roman-cu-domiciliul-sau-resedinta-in-strainatate/
  • Consulatul nu va lucra cu publicul în perioada 26 aprilie - 1 mai 2019