Informaţii privind dreptul de şedere şi muncă …

Lista celor 152 de meserii deschise lucrătorilor din România

- 18 ianuarie 2008 -

CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE

 1. Asistent lucrări publice şi lucrări mari
 2. Muncitor lucrări publice
 3. Betonist
 4. Muncitor zidărie (zidar)
 5. Instalator structuri metalice
 6. Instalator structuri de lemn (dulgher)
 7. Acoperitor ţiglar
 8. Muncitor în etanşeitate şi izolaţii
 9. Muncitor extracţii solide
 10. Electrician în construcţii şi lucrări publice
 11. Instalator încuietori (lăcătuş, tâmplar)
 12. Instalator plăci de îmbinare (gipscarton) (ex: Instalatori de standuri, bucătării)
 13. Instalator învelişuri rigide (faianţator)
 14. Instalator învelişuri suple (Instalator mochete)
 15. Conducător maşini de şantier în construcţii şi lucrări publice, geniu civil şi exploatare
 16. Conducător maşini de ridicat în construcţii şi lucrări publice
 17. Desenator construcţii şi lucrări publice
 18. Geometru
 19. Responsabil studii tehnice în construcţii şi lucrări publice
 20. Responsabil studii tehnice în sub-sol
 21. Şef de şantier de construcţii şi lucrări publice
 22. Conducător lucrări construcţii şi lucrări publice
 23. Conducător tehnic de exploatare de zăcăminte

HOTELĂRIE ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ

 1. Angajat de etaj (curăţenie, comisioane)
 2. Bucătar
 3. Angajat polivalent în restaurant
 4. Chelner
 5. Angajat terminal coacere (brutărie, patiserie)
 6. Preparator produse din carne (măcelar)

AGRICULTURĂ, MARINĂ ŞI PESCUIT

 1. Horticultor-Zarzavagiu
 2. Arboricultor-Viticultor
 3. Silvicultor (în care forestier împăduritor)
 4. Tăietor de lemne
 5. Ajutor agricol sezonier (în care culegător de struguri)
 6. Crescător animale (porci, iepuri, păsări)
 7. Crescător-îngrijitor cai (în care grăjdar) 
 8. Crescător în producţia de lapte 
 9. Conducător maşini din exploatarea agricolă şi forrestieră 

PESCUIT MARITIM

 1. Matelot la pescuit
 2. Marinar în navigaţie maritimă (exclusiv pescuit) 
 3. Agent întreţinere în mecanica maritimă (exclusiv pescuit)
 4. Personal de conducere punte pentru pescuit
 5. Personal încadrare a marinei (pentru pescuit)

MECANICĂ ŞI PRELUCRAREA METALELOR

 1. Agent decupare metale
 2. Conducător echipamente de formare
 3. Cazangiu
 4. Operator reglare maşini-unelte
 5. Agent de montare-asamblare construcţii mecanice
 6. Sudor
 7. Turnător industrial (croirea şi asamblarea tuburilor)
 8. Ajustor mecanic
 9. Stratificator-formator (formar-stratificator)
 10. Reglor
 11. Controlor-fabricarea construcţiilor mecanice şi a lucrărilor din metal
 12. Mecanic de maşinării de şantier, de ridicat şi manipulare şi de maşini agricole
 13. Operator pe maşini de primă transformare a metalelor
 14. Modelator-formator
 15. Agent de încadrarere în construcţia mecanică
 16. Agent de încadrare a producţiei electrice şi electronice
 17. Desenator-proiect construcţii mecanice
 18. Tehnician fabricare construcţii mecanice şi prelucrarea metalelor
 19. Tehnician-calitatea construcţiei mecanice şi prelucrarea metalelor
 20. Instalator-reparator ascensoare (şi alte sisteme mecanice)

ELECTRICITATE ŞI PRELUCRAREA METALELOR

 1. Operator maşini automatice în producţie electrică
 2. Interconector în material electric şi electromecanic
 3. Controlor în electricitate şi electronică
 4. Agent de încadrare în producţia electrică şi electronică
 5. Tehnician de studii de cercetare-dezvoltare în electricitate şi electronică
 6. Desenator-proiectant în electricitate şi electronică
 7. Desenator în electricitate şi electronică
 8. Tehnician de control- testare-calitate în electricitate şi electronică

MENTENANŢĂ

 1. Mecanic de întreţinere
 2. Agent întreţinere în mecanica aeronautica 
 3. Electrician de întreţinere 
 4. Agent întreţinere pentru instrumente de bord, echipamente electrice
 5. Agent de întreţinere polivalent 
 6. Agent de încadrare în întreţinere 
 7. Tehnician de instalaţie de echipamente industriale şi profesionale 
 8. Instalator-agent întreţinere în sisteme automatizate 
 9. Inspector de punere în conformitate 
 10. Agent întreţinere de sisteme termice, climatice şi frigorifice
 11. Agent de întreţinere în electronică 
 12. Ingineri, cadre în industrie
 13. Personal de conducere în productie
 14. Personal de conducere în întreţinere, mentenanţă, lucrări noi

TRANSPORT, LOGISTICĂ ŞI TURISM

 1. Navlositor
 2. Tehnician de metode-ordonanţare-planificare a industriei 
 3. Personal tehnic de conducere de metode-ordonanţare-planificare 
 4. Responsabil logistică 

INDUSTRII DE PROCES

 1. Pilot de instalare în industrii chimice şi producătoare de energie
 2. Operator pe aparate de transformare fizică sau chimică
 3. Operator pe maşini de formare a materiilor plastice şi cauciucului
 4. Pilot instalare industria agro-alimentare
 5. Operator pe maşini şi aparate de fabricare a industriei agro-alimentare
 6. Pilot de instalaţii pentru producţia de metale
 7. Operator în producţia de metale
 8. Pilot instalare producţie material sticlos
 9. Operator prelucrare sticlă
 10. Pilot instalare producţie ciment
 11. Operator producţie ceramică şi materiale de construcţii
 12. Operator producţie panouri de lemn
 13. Operator producţie materiale pentru hârtie şi carton
 14. Operator producţie hârtie-carton
 15. Operator de execuţie fasonare
 16. Operator prelucrare carne
 17. Operator fermentare artizanală (producţie vin, bere, brânzeturi)
 18. Asistant de fabricaţie în alimentaţie
 19. Agent de încadrare din industria de procese
 20. Tehnician de producţie din industria de procese 

MATERIALE MOI, PRELUCRAREA LEMNULUI ŞI INDUSTRIA GRAFICĂ

 1. Operator în debitare-tăiere cu fierăstrăul
 2. Conducător de maşini pentru fabricare din industriile de mobilier şi a lemnului (şi a materialelor asociate) 
 3. Prelucrător lemn şi materiale asociate (producţia de serie)
 4. Instalator de lucrări în lemn şi materiale asociate (producţia de serie) 
 5. Realizator lucrări şi materiale asociate 
 6. Agent de încadrare din industriile de mobilier şi a lemnului
 7. Tehnician din industriile de mobilier şi a lemnului

GESTIUNE, MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERILOR

 1. Consultant în pregătire profesională 
 2. Personal de conducere în contabilitate.
 3. Personal de conducere în auditare şi control contabil şi financiar
 4. Personal de conducere specializat în finanţe  
 5. Analist de gestiune 
 6. Personal de conducere în resurse umane 
 7. Responsabil cu organizarea 
 8. Jurist (financiar)
 9. Însărcinat cu analize şi dezvoltare

INFORMATICĂ

 1. Informatician de exploatare
 2. Informatician de studiu (din care şef de proiect)
 3. Informatician expert
 4. Organisator Informatician

STUDII ŞI CERCETARE

 1. Personal tehnic de conducere pentru studii ştiinţifice şi cercetare de fond
 2. Personal tehnic de conducere pentru studii de cercetare-dezvoltare în industrie

BANCĂ ŞI ASIGURĂRI

 1. Consilier în credit bancar
 2. Operator pe pieţele de capital 
 3. Responsabil de exploatare în asigurări 
 4. Însărcinat cu studii actuariale în asigurări

COMERŢ

 1. Tehnician de vânzare la distanţă
 2. Ataşat comercial pentru bunuri de echipamente profesionale 
 3. Ataşat comercial pentru bunuri intermediare şi materii prime
 4. Ataşat comercial pentru servicii pentru întreprinderi 
 5. Reprezentant la domiciliu
 6. Cumpărător (buyer) industrial
 7. Merchandiser (concepţia punctelor de vânzare şi a raioanelor)
 8. Personal de conducere tehnico-comercial
 9. Inginer de afaceri

SERVICII LA DOMICILIU ŞI PENTRU COMUNITATE

 1. Angajat pentru menaj la domiciliu
 2. Personal intervenţie la domiciliu
 3. Personal intervenţie pentru copii
 4. Spălător de geamuri specializat
 5. Agent de întreţinere şi curăţenie urbană
 6. Agent de întreţinere şi asanizare
 7. Sănătate, acţiune socială, culturală şi sportivă 
 8. Ajutor îngrijitor

În prim plan

Programul de lucru cu publicul în perioada alegerilor prezidențiale - noiembrie 2019

18.10.2019

Consulatul General al României la Strasbourg organizează, în sediul consulatului, doua secții de votare cu ocazia alegerilor prezidentiale din luna noiembrie 2019. În vederea amenajării acestor secții de votare, precum și…

Programul de lucru cu publicul în perioada alegerilor prezidențiale - noiembrie 2019

18.10.2019

Consulatul General al României la Strasbourg organizează, în sediul consulatului, doua secții de votare cu ocazia alegerilor prezidențiale din luna noiembrie 2019. În vederea amenajării acestor secții de votare, precum și…

Alegeri prezidențiale - noiembrie 2019

30.07.2019

Comunicat de presă al Autorității Electorale Permanente privind procedura de înregistrare online pe portalul www.votstrainatate.ro a alegătorilor români aflați în afara țării Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) …
 • http://www.dprp.gov.ro/cum-te-inscrii-in-registrul-electoral-daca-esti-cetatean-roman-cu-domiciliul-sau-resedinta-in-strainatate/
 • Consulatul nu va lucra cu publicul în perioada 26 aprilie - 1 mai 2019