Informaţii privind dreptul de şedere şi muncă …

Detaşarea salariaţilor români în Franţa

 Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de muncă /august 2007

Detaşarea salariaţilor români în Franţa după 1 ianuarie 2007

PENTRU ANGAJATORI

Antreprenorii pot detaşa lucrători în Franţa în următoarele scopuri:
- pentru a realiza prestări de servicii în cadrul unui contract comercial încheiat cu un client (ex: executarea de lucrări de construcţii a unei clădiri industriale sau a unui vapor, munci de pomicultură sau prezentarea unui spectacol de către o trupă de artişti…)
- pentru a-i pune la dispoziţia unei întreprinderi deja instalate în Franţa şi care aparţine grupului dumneavoastră (ex: detaşarea cadrelor pentru o misiune de resurse umane sau expertiză financiară)

Condiţiile în care se poate realiza detaşarea lucrătorilor români

În conformitate cu principiile comunitare, dreptul francez subordonează detaşarea unor 3 condiţii:
- Firma din România trebuie să aibă o activitate efectivă în ţara de origine
- Detaşarea trebuie să rămână temporară şi limitată duratei prestaţiilor
- Salariaţii societăţii din România trebuie să păstreze pe durata detaşării o legătură de subordonare juridică cu firma românească.

Condiţiile de mai sus se aplică:
- Punerii la dispoziţie fără scop lucrativ într-o altă firmă franceză aparţinând grupului antreprenorului român.
- Prestării de servicii în scop lucrativ care corespund unui aport de tehnicitate, de competenţe sau de cunoştinţe specifice firmei din România.

Dacă nu îndepliniţi aceste condiţii, puteţi înfiinţa propria firmă în Franţa. În acest caz veţi putea beneficia de avantaje financiare şi sociale pe care Statul le-a instituit în favoarea investitorilor străini.

În schimbprestarea de servicii în scop lucrativ care constă doar în a pune salariaţii la dispoziţia unei întreprinderi instalate în Franţa se supune altor condiţii şi se supune legislaţiei specifice „muncii temporare” (a se vedea la capitolul Detașarea prin firme de plasare/intermediere de locuri de muncă din România – muncă temporară).

Formalităţi la Administraţia Franceză

Declararea detaşării, pe foaie albă, în limba franceză, la administraţia muncii indicândându-se:

- Numele, motivul social, forma juridică a întreprinderii din România şi referinţele înmatriculării sale la… (desemnarea registrului profesional a ţării de origine)

- Identitatea reprezentantului legal al întreprinderii româneşti şi cea a reprezentantului său din Franţa
- Adresa locului de prestare, durata previzibilă, numele, naţionalităţile salariaţilor detaşaţi şi data angajării lor.

Declaraţia detaşării prevăzută de majoritatea statelor SEE trebuie să fie adresată înainte de începerea lucrărilor la direcţiile provinciale de muncă, ocupare şi formare profesională (DDTEFP) din provincia unde se va desfăşura activitatea.

Obligaţiile sociale ale firmei româneşti cu privire la salariaţi

Pe durata detaşării salariaţilor în Franţa se aplică legislaţia franceză.

Câteva reguli esenţiale:

- Pe perioada detaşării, să se respecte salariul minim instituit în Franţa

Salariul legal minim brut pe oră este 8,86 euro de la 1 ianuarie 2010. Se revalorifică cel puţin o dată pe an. Orele de lucru efectuate peste 35 ore pe săptămână sunt ore suplimentare plătite cu taxe majorate. Există totuşi reguli particulare conform activităţilor şi acordurilor colective.

- Aplicarea legii franceze pe durata programului de lucru şi pe durata pauzelor

- Garantarea normelor franceze referitoare la igienă, securitate, sănătate a lucrătorilor cât şi a dispoziţiilor în materie de medicină a muncii

- Aplicarea echivalentului legii franceze în ceea ce priveşte concediul plătit. Legea franceză permite anumite derogări.

- Conform Regulamentului European 1408/71 de la 14 iulie 1971, afilierea salariaţilor detaşaţi la securitatea socială trebuie menţinută pe durata detaşării lor.

După 12 luni, trebuie să se afilieze obligatoriu la securitatea socială franceză, fără derogări acordate, la cererea firmei din România, de organismele de securitate franceză Este absolut necesar ca pe durata detaşării în Franţa ca angajatorul din România să pună la dispoziţia salariaţilor formulare E 101 sau E 102 după caz, care să scutească de la afilierea la securitatea socială franceză şi de la plata cotizaţiilor la URSSAF sau MSA.


PENTRU SALARIAŢI

În conformitate cu principiile comunitare, dreptul francez admite detaşarea în condiţiile următoare:

- Angajatorul care doreşte să detaşare lucrători trebuie să aibă o activitate efectivă în România;

- Detaşarea lucrătorilor români trebuie să rămână temporară şi limitată la durata prestării activităţii.

- Lucrătorul detaşat trebuie să rămână sub autoritatea şi subordonarea  angajatorului său pe toată durata detaşării (contractului de muncă).


Condiţiile detaşării se aplică:

- Punerii la dispoziţie a salariaţilor într-o întreprindere (firmă) franceză aparţinând aceluiaşi grup;

- Unei prestări de servicii, în scop lucrativ, care corespunde unui aport de  tehnicitate, de competenţe şi cunoştinţe specifice firmei din România care trebuie să-şi asume riscul economic. Realizarea acestei prestări se face în baza unui contract comercial încheiat de angajatorul român cu un client francez.

În prim plan

Programul de lucru cu publicul în perioada alegerilor prezidențiale - noiembrie 2019

18.10.2019

Consulatul General al României la Strasbourg organizează, în sediul consulatului, doua secții de votare cu ocazia alegerilor prezidentiale din luna noiembrie 2019. În vederea amenajării acestor secții de votare, precum și…

Programul de lucru cu publicul în perioada alegerilor prezidențiale - noiembrie 2019

18.10.2019

Consulatul General al României la Strasbourg organizează, în sediul consulatului, doua secții de votare cu ocazia alegerilor prezidențiale din luna noiembrie 2019. În vederea amenajării acestor secții de votare, precum și…

Alegeri prezidențiale - noiembrie 2019

30.07.2019

Comunicat de presă al Autorității Electorale Permanente privind procedura de înregistrare online pe portalul www.votstrainatate.ro a alegătorilor români aflați în afara țării Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) …
  • http://www.dprp.gov.ro/cum-te-inscrii-in-registrul-electoral-daca-esti-cetatean-roman-cu-domiciliul-sau-resedinta-in-strainatate/
  • Consulatul nu va lucra cu publicul în perioada 26 aprilie - 1 mai 2019