Informaţii privind dreptul de şedere şi muncă …

Detașarea prin firme de plasare / intermediere de locuri de muncă din România (munca temporară)

Surse : Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de muncă/august 2007 şi Ministerul francez al Imigrației, Integrării, Identității Naționale și Dezvoltării Solidare / iulie 2010 

Dacă prestarea de servicii în scop lucrativ consistă doar în a pune salariaţii la dispoziţia unei întreprinderi instalate în Franţa, se aplică legislaţia specifică „munca temporară”. Procedura detaşării în Franţa a unui salariat al unei firme din afara Franţei, care prestează servicii de plasare pe perioade limitate de timp (agenție de muncă temporară) este reglementată de articolul L. 1262-2 din Codul francez al muncii, resortisanții comunitari supunându-se unor reguli specifice.

FORMALITĂŢI CERUTE

Pentru ca acest tip de detaşare să nu fie considerat un împrumut de mână de lucru ilegală, trebuie respectate următoarele condiţii:
- Firma din România trebuie să aibă o activitate efectivă de agenție de muncă temporară interimară în ţara de origine
- Detaşarea salariaților trebuie să rămână temporară şi limitată la durata prestaţiilor

- Trebuie încheiat un contract de muncă între firma de muncă temporară şi salariat

- Firma trebuie să depună o garanție financiară la o companie de asigurări (organisme de caution)

- Salariaţii detaşaţi de către firma de muncă temporară rămân, pe toată durata prestării activităţii, sub autoritatea întreprinderii unde aceştia sunt plasați.

Formalităţi la Administraţia Franceză

Conform articolelor R. 1263-6 – R. 1263-9 din Codul francez al muncii, este necesară îndeplinirea următoarelor formalităţi administrative :

1. Trimiterea la Inspecția Muncii, înaintea începerii activităţii, a unei declaraţii de detaşare, redactată în limba franceză, conţinând următoarele informaţii:

- Numele, motivul social, forma juridică a firmei din România şi referinţele înmatriculării sale la registrul profesional a ţării de origine (Registrul Comerțului)

- Identitatea reprezentantului legal al firmei româneşti şi a organismului unde sunt vărsate cotizațiile de securitate socială
- Numele, motivul social, adresa întreprinderii utilizatoare, numele și naționalitatea salariaților detașați, adresa locului unde va fi prestată activitatea şi durata acesteia (data la care a început şi la care va lua sfârşit misiunea).

2. Transmiterea unui document care să ateste că firma de muncă temporară a depus o garanție financiară

În materie de şedere şi de muncă

Articolul R. 5221-2 1° din Codul francez al muncii stipulează că sunt dispensaţi de obligaţia de a obţine o autorizaţie de muncă „salariaţii cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, pe perioada aplicării măsurilor tranzitorii, detaşaţi conform condiţiilor prevăzute în articolele L. 1262-1 şi L. 1262-2 […]”. În consecinţă, salariaţii de naţionalitate română detaşaţi în Franţa de către o agenţie de muncă temporară stabilită în România sunt dispensaţi de obligaţia de a obţine o autorizaţie de muncă. Totuși, dacă perioada de muncă în Franța depășește 3 luni, trebuie obţinută de la Prefectura departamentului unde locuiesc o carte de şedere „COMUNITATEA EUROPEANĂ” cu menţiunea „SALARIAT AL UNUI PRESTATAR DE SERVICII”.

În domeniul protecţiei sociale

Conform Regulamentului Comisiei Europene nr. 1408/71 din 14 iunie 1971, afilierea lucrătorilor detaşaţi la securitatea socială este menţinută pe durata detaşării în Franţa. Pentru aceasta, salariatul trebuie să se afle în posesia unui certificat de detaşare, model E 101.

Pe durata detaşării în Franţa, legislaţia aplicabilă lucrătorilor detaşaţi este cea franceză (mai ales în ceea ce privește condițiile de salarizare, durata muncii și condițiile de muncă), iar angajatorul este obligat să o respecte.

Salariul minim

Există un salariu minim interprofesional de creştere (SMIC). Acest salariu minim legal pe oră este de 8,86 euro brut de la 1 ianuarie 2010. Se revizuieşte în fiecare an. Angajatorul nu poate oferi un salariu mai mic decât cel de mai sus.

Durata programului de lucru

Durata programului de lucru este de 35 ore pe săptămână, cu o zi de odihnă, în general duminica. Orele efectuate peste acest număr de ore sunt plătite cu o valoare majorată. Există reguli particulare pentru durata programului de lucru şi pentru zilele de odihnă săptămânale, în funcţie de activităţi şi de acordurile colective.

Concediile plătite

Concediile plătite anuale se calculează la două zile jumătate per luna de lucru. Legea permite anumite derogări.

Condiţiile de lucru

Lucrătorii români detaşaţi în Franţa trebuie să beneficieze de aceleaşi condiţii de lucru ca şi cele garantate prin lege lucrătorilor francezi în ceea ce priveşte igiena, securitatea, sănătatea, protecţia împotriva riscurilor muncii şi medicina muncii. În cazul în care este vorba despre cazare colectivă, normele de locuire pentru salubritatea, confortul şi intimitatea sunt prevăzute de lege. Pentru lucrătorii agricoli, cazarea este supusă unor reguli speciale. Acelaşi lucru se aplică şi pentru spaţiile destinate servirii mesei.

Justiţie

În cazul unor conflicte cu angajatorul francez, plângerile se depun la „Conseil des Prud’hommes”, instituţia care rezolvă litigiile de muncă în Franţa.

În prim plan

Programul de lucru cu publicul în perioada alegerilor prezidențiale - noiembrie 2019

18.10.2019

Consulatul General al României la Strasbourg organizează, în sediul consulatului, doua secții de votare cu ocazia alegerilor prezidentiale din luna noiembrie 2019. În vederea amenajării acestor secții de votare, precum și…

Programul de lucru cu publicul în perioada alegerilor prezidențiale - noiembrie 2019

18.10.2019

Consulatul General al României la Strasbourg organizează, în sediul consulatului, doua secții de votare cu ocazia alegerilor prezidențiale din luna noiembrie 2019. În vederea amenajării acestor secții de votare, precum și…

Alegeri prezidențiale - noiembrie 2019

30.07.2019

Comunicat de presă al Autorității Electorale Permanente privind procedura de înregistrare online pe portalul www.votstrainatate.ro a alegătorilor români aflați în afara țării Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) …
  • http://www.dprp.gov.ro/cum-te-inscrii-in-registrul-electoral-daca-esti-cetatean-roman-cu-domiciliul-sau-resedinta-in-strainatate/
  • Consulatul nu va lucra cu publicul în perioada 26 aprilie - 1 mai 2019